Basisteamprogramma ‘Gezondheid en Verzuim’

VERZUIM, GEZONDHEID EN WELZIJN

IN HET TEAM!

 

 

 

 

Meer regie op inzetbaarheid in het team met dit Basisteamprogramma Gezondheid en Verzuim

Heeft jullie organisatie te maken met een stijgend ziekteverzuim onder leden van zelforganiserende teams? Is in jullie team(s) onduidelijk wie precies wat doet met betrekking tot verzuim, of doet iedereen het anders en leidt dit tot verwarring? Of willen jullie meer of nieuwe taken rondom verzuim in teams beleggen, willen jullie weten hoe dat zou kunnen en moeten daar nog concreet afspraken over worden gemaakt? Willen jullie leren om verzuim onderling in het team bespreekbaar te maken?

 Wist je dat een derde van de medewerkers in zelforganiserende teams ontevreden is over de mate van ondersteuning van de organisatie als het om verzuim gaat?

Dan kan dit geteste en effectief bewezen programma jullie helpen. Kijk hier voor een korte impressie met reacties van deelnemers:

 

 

MariekeWerkt introduceert een nieuw programma

In 2015 deden wij samen met 9 zorgorganisaties onderzoek naar de ontwikkeling van inzetbaarheid en verzuim bij zelfsturende, zelforganiserende en zelfstandige teams. Deze nauwe betrokkenheid en samenwerking leverde een schat aan waardevolle inzichten op. Zo zagen we dat teamleden werkdruk en onrust ervaren en zich regelmatig zorgen maken over hun eigen inzet en gezondheid en/of die van collega’s. Inzetbaarheid is breed en gaat over ziekte, verzuim, gezondheid en welzijn van teamleden en gaat iedereen van het team aan! Maar teams weten niet altijd hoe ze zelf invloed uit kunnen oefenen op verzuim en hoe ze tot goede, werkbare en gedragen afspraken rondom gezondheid en verzuim kunnen komen.

Dat is voor ons de aanleiding geweest om het Basisteamprogramma Gezondheid en Verzuim te ontwikkelen.

Het programma in vogelvlucht

Het Basisteamprogramma Gezondheid en Verzuim is een teamprogramma met een ondersteunende coaching module en een module voor HR/verzuimbegeleiders.

Om zo veel mogelijk resultaat te behalen in de beperkte (gezamenlijke) tijd die veel teams/medewerkers ter beschikking hebben, of van de werkvloer af kunnen, is het programma zo veel mogelijk tijd- en plaats onafhankelijk.

In dit programma gaan zowel teamleden als coaches en verzuimspecialisten aan de slag met een interactief programma, opgebouwd uit een drietal onderdelen:

Button5klein Een online trainingsomgeving voor de teamleden met vijf korte filmpjes en een werkboek met opdrachten waarmee ieder individueel op een voor hem/haar geschikt moment op de filmpjes bekijkt en opdrachten maakt. Door de opdrachten en de filmpjes ontdekt iedere deelnemer eigen inzichten/ overtuigingen en bespreekt die vervolgens met het hele team tijden het spelen van het

Button5klein Opvattingenspel©. Dit spel wordt begeleid door een interne coach/begeleider. Deze coach bereidt zich voor met behulp van de begeleidersmodule in het programma.

Button5klein Na afloop van dit programma heeft het team een set aan afspraken gemaakt die zij op eigen kracht en vanuit hun eigen wensen en behoeften hebben geformuleerd en wat daarmee over een groot draagvlak beschikt. Deze afspraken worden vervolgens ter goedkeuring/ afstemming met iemand van de organisatie (vaak HRM) besproken. ook voor deze HRM-er (of verzuimspecialist) is een handleiding opgenomen in het programma waarmee hij/zij zich kan voorbereiden. 

Bij dit programma worden dus alle partijen betrokken die van belang zijn als het gaat om de inzetbaarheid en de ontwikkeling van het team: het team zelf, een coach/begeleider en P&O. De betrokkenheid van deze partijen borgt ook dat het team bij de uitvoering van de gemaakte afspraken en eventuele vervolgstappen goed ondersteund kan worden door de juiste mensen in de organisatie.

   

 

Resultaat van het programma

De teams doen kennis op over gezondheid en verzuim en de daarbij horende wet- en regelgeving. Ze hebben ook verzuim in het team bespreekbaar gemaakt. En het team is tot een gezamenlijk beeld en concrete afspraken gekomen.

Het programma geeft bijvoorbeeld antwoord op de volende vragen:

Hoe voorkomen we uitval? Hoe dragen we samen zorg voor optimale inzetbaarheid?

Button5klein Hoe kan het ziekteverzuimproces er (grofweg) uitzien en wat zijn een aantal basisbegrippen (hiermee wordt basiskennis van verzuim bijgebracht)?

Button5klein Wanneer iemand zich ziekmeldt; hoe gaat het team daar dan mee om? Wie doet daarin wat? Wat is de verantwoordelijkheid van de zieke medewerker en wat is die van de collega’s?

Button5klein Hoe zou jij en hoe zouden jouw collega’s om willen gaan met signalen dat een teamlid mogelijk uit gaat vallen?

Button5klein Wat is in het verzuimproces verder, na de ziekmelding, ieders rol? Dus wie onderhoudt contact met een langdurig zieke medewerker? Hoe gaan jullie om met terugkeer naar het werk (re-integratie)?

Button5klein Welke steun/ hulp zouden jullie als team op dit gebied willen hebben en van wie?

Button5klein Passen jullie (team)afspraken in het wettelijk kader en bij het beleid van de organisatie?

Button5klein Wat is de rol van HR/P&O, verzuimspecialisten en/of leidinggevenden?

In dit geteste en bewezen effectieve programma komen teams tot mooie gesprekken over de thema’s die in het programma aan bod komen. Ze doen inzichten op over hun eigen invloed en oefenen ze met vaardigheden die onontbeerlijk zijn om regie te kunnen voeren op inzetbaarheid. Vaardigheden die, zoals de teams zelf aangeven, ook inzetbaar zijn voor andere actuele thema’s in het team. Ze leren elkaar beter kennen, waardoor het gemakkelijker is om een moeilijk thema als verzuim onderling te bespreken. 

Voor wie is het programma?

Het programma is bijzonder nuttig voor teams en organisaties die te maken hebben met (een stijgend) ziekteverzuim (in zelforganiserende teams). Voor organisaties waar onduidelijkheid bestaat over taken rondom verzuim en inzetbaarheid en/ of ontevredenheid bestaat over de begeleiding op inzetbaarheid en verzuim vanuit de organisatie.

Ook als je in het team wilt weten hoe je invloed uit kunt oefenen op gezondheid en verzuim, na wilt denken en afspraken wilt maken met collega’s over de taken die jullie hebben (gekregen) op het gebied van verzuim kan dit programma jullie daarbij ondersteunen.

Voor organisaties die samen met hun teams willen onderzoeken welke taken rondom gezondheid en verzuim in de teams belegd kunnen worden en op welke wijze kan dit programma inzicht geven en leiden tot nieuw beleid en concrete afspraken in en voor teams.

 

Waarom juist dit programma?

  1. Het programma is gebaseerd op onderzoek en 3 maanden in vijf verschillende organistaties getest, aangepast en doorontwikkeld om te borgen dat het werkt in de praktijk;
  2. Dit programma leidt tot een onomkeerbare verandering in het team. De teamleden hebben een ander gesprek met elkaar gevoerd, hebben meer begrip voor elkaar gekregen en hebben een manier geleerd om deze gevoelige onderwerpen met elkaar aan de orde te stellen. Dat is een ervaring die beklijft en ook toepasbaar is op andere onderwerpen;
  3. In dit programma leer je niet allen hoe je het (anders) kunt doen, je hebt aan het eind ook daadwerkelijk iets anders gedaan! Het levert dus direct resultaat op;
  4. Het programma leidt tot meer eigen regie in teams en past daardoor bij zelforganiserende/zelfsturende/zelfstandige teams in alle ontwikkelstadia;
  5. Het kost beperkt tijd en kan door het team zelf ingepland worden. Iedereen kan zelf kiezen wanneer ze de filmpjes bekijken en de opdrachten maken. De gezamenlijke activiteiten passen voor de meeste teams in een regulier overleg. Het is dus heel goed inpasbaar in de dagelijkse praktijk van drukke teams;
  6. Het programma wordt uitgevoerd met eigen mensen, uit de eigen organisatie die daarvoor ook de noodzakelijke hulpmiddelen krijgen. Daarmee leert niet alleen het team maar de organisatie als geheel. 

 

Al met al is dit een goedkope en efficiënte manier om kennis te hebben over inzetbaarheid (verzuim, ziekte, gezondheid, welzijn, etc.) en als algeheel team afspraken te maken. Afspraken die getoetst zijn met de organisatie en die dan ook passend zijn.

Bekijk ook onderstaande trailers: 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel tijd kost dit programma?

De totale tijdsinvestering bedraagt ongeveer een dagdeel. De (individuele) voorbereiding kost ongeveer 2 à 3 uur. Het spelen van het Opvattingenspel© wordt door het team gezamenlijk gedaan en duurt 2 uur. Je kunt het bijvoorbeeld in een regulier overleg spelen. Voor het gesprek met P&O of een verzuimspecialist moet je rekenen op 1 tot anderhalf uur.

De tijdsinvestering voor de coaches bedraagt totaal circa één dagdeel. Het volgen van een Webinar van 2 uur maakt hier onderdeel vanuit. Deze investering is eenmalig en voldoende om meerdere teams te kunnen begeleiden. HR/P&O is totaal circa 2 uur kwijt met de voorbereiding van de gesprekken. Ook deze investering is eenmalig.

 

Belangrijk bij deelname

Wij raden voor maximaal rendement aan om het programma als team in maximaal 6 weken te doorlopen. We adviseren dan ook om meteen bij de start al de afspraken in te plannen om het opvattingenspel te spelen en voor de bespreking met P&O.

Belangrijk is dat het gehele team de voorbereidende opdrachten maakt en dat iedereen aanwezig is bij het spelen van het Opvattingenspel©.

 

Opties en prijzen

Vanaf  €65,- per teamlid is gezondheid en verzuim een bespreekbaar onderwerp geworden in teams. Bij afname van een abonnement is het programma al beschikbaar vanaf €50,- per teamlid. Dit is inclusief toegang tot de online-omgeving, werkboeken voor alle teamleden, het Opvattingenspel©, de module voor de coach en informatie voor P&O en/of Leidinggevenden.

Je kunt het programma afnemen als één team. Meld je aan via onderstaande link en je kunt deze week nog starten met het programma. Mocht je als organisatie het Basisteamprogramma Gezondheid en Verzuim willen inzetten voor meerdere teams dan hebben we daarvoor 2 aantrekkelijke opties: een 10-strippenkaart en een Abonnement.

Klik hier voor een overzicht van de verschillende opties en prijzen.

 

Aanmelden

Om je aan te melden klik je op van onderstaande buttons.

                                  

 

 

We hebben alles nog een keer voor je op een rijtje gezet in deze beknopte brochure.

Wij kunnen ons voorstellen dat jullie nog vragen hebben. We komen graag met je in contact. Stuur ons gerust een mailtje via info@mariekewerkt.nl  We zien je graag terug bij ons Teamprogramma.

Met vriendelijke groet,

Het team van MariekeWerkt

marieke_werkt_goud