Hoe ga je om met collega teamleden die zich ziek melden? Hoe maak je verzuim in een team bespreekbaar? MariekeWerkt begon anderhalf jaar geleden bij RIBW Arnhem & Veluwe Vallei met de opdracht om verzuim binnen teams bespreekbaar en beheersbaar te maken.

Programma Gezondheid & Verzuim voor Teams

Teams in de zorg hebben weinig tijd. Daarom ontwikkelde MariekeWerkt samen met diverse zorgorganisaties het programma Gezondheid & Verzuim voor Teams. Het neemt niet meer dan een halve dag in beslag. Kern van het programma is het Opvattingenspel. Hiermee leren teams spelenderwijs omgaan met vragen over kort en langdurig verzuim en ziektemeldingen. Teamleden kunnen het programma op een voor hen geschikt moment volgen. De eigen coach begeleidt de medewerkers tijdens het Opvattingenspel. De training vindt plaats binnen de organisatie.

Onderzoek binnen RIBW AVV i.s.m. Universiteit Leiden

Zo’n 50 medewerkers deden mee aan het programma Gezondheid & Verzuim voor Teams. Uiteraard waren we benieuwd naar de reacties en deden we onderzoek. Wij vroegen medewerkers hoe zij de training ervaarden. Wij vroegen ook medewerkers die niet meededen aan het programma naar hun ervaringen, om zo de verschillen te zien.

Resultaten

De resultaten waren hoopgevend. Na het volgen van het programma Gezondheid & Verzuim voor Teams, gaven deelnemende medewerkers aan meer invloed te hebben op de manier waarop zij binnen het team omgaan met gezondheid en verzuim. Ook lijkt verzuim bespreekbaarder te zijn geworden. Het onderwerp keert nu regelmatig terug op de agenda. Teamleden gaven aan meer duidelijkheid te ervaren en beter te weten wat hun rol is. Er werden duidelijke afspraken gemaakt. Dit in vergelijking met de groep medewerkers die niet meededen aan het programma.

Meer bewustwording

Na het volgen van het programma lijkt er meer bewustwording aanwezig. Medewerkers merkten dat het aanspreken van collega’s minder makkelijk was dan zij dachten. In die zin heeft het programma ook gezorgd voor meer bewustwording en dat er iets aan te doen is. Aan het einde van het onderzoek vroegen wij medewerkers naar hun mening over het effect van het programma:

“Er zijn nu duidelijke afspraken over verzuim in ons team. Het onderwerp komt telkens terug als agendapunt tijdens onze teamvergadering” 

“Meer openheid over het onderwerp. En van mensen die uitgevallen waren, hoorden wij wat zij misten en prettig vonden tijdens hun verzuim. Dat was nuttig” 

 “De verscheidenheid aan inzichten en het omgaan met de eigen verantwoordelijkheid” 

“Meer duidelijkheid over de begrippen. Maar de afspraken hoe we hier met het team mee omgaan, zijn voor mij nog niet geheel helder. Ik ga dit nog met mijn team bespreken”

“Er is een gesprek op gang gekomen binnen het team over verzuim”

Wil je meer weten of ook aan de slag gaan met het Programma Gezondheid & Verzuim voor Teams? Laat een bericht achter op de Contact pagina.


Meer over MariekeWerkt

Ben je geïnteresseerd in het Programma Gezondheid & Verzuim voor Team? Of wil je meer weten over MariekeWerkt?

Naar programma