De afgelopen maanden voerden we veel gesprekken met teams die op een bepaalde manier zelforganiserend zijn gaan werken. Dit deden we onder meer in het kader van de Expeditie Grip op werkdruk en ook voerden we gesprekken over ons trainingsaanbod met P&O’ers, verzuimspecialisten, managers en zo ook met enkele directeur-bestuurder.

Het is overal weer anders, dat moge duidelijk zijn. Tegelijkertijd komen we ook veel dezelfde vraagstukken en uitdagingen tegen. Zoals deze: We bieden aan de teams op het gebied van inzetbaarheid (gezond en vitaal werken en verzuim) van alles aan, maar ze hebben geen tijd en doen er nog weinig mee.

Wanneer wel tijd?

Een mooie en terechte vraag die onlangs werd gesteld door een bestuurder: wanneer gaan de teams wel aandacht en tijd hebben voor het verbeteren van de inzetbaarheid?

Teamleden hebben de focus meestal logischerwijs op de cliënt en als we met teams in gesprek gaan, ervaren we bij sommige teams best veel spanning. Ze geven aan: ‘Er is weinig tijd: we hebben er veel nieuwe taken bij, de teamleider is vertrokken en nu moeten we veel meer zelf doen, je kan niet meer ergens binnenlopen om je hart te luchten of even voor een praatje.’

We komen in organisaties het volgende patroon tegen en er is een nijpende vraag hoe dat te doorbreken?

Hoe is dit patroon te doorbreken?

We zien in sommige organisaties dat managers en coaches inmiddels, ondanks de drukte van teams, tijd van hen gaan vragen. Dit is dan soms wat dwingender en niet op eigen initiatief van het team. Maar, wachten is op een bepaald moment geen optie meer. Dit ervaart men niet als ideaal, maar wordt gezien als iets dat nodig is ook omdat verzuim soms een serieus nijpend probleem in de organisatie is. Er zijn verschillende manieren om dit gesprek te voeren. Daarover later meer.

Te vrijblijvend en onduidelijk voor teams

Dat inzetbaarheid en de omgang met verzuim voor teams meestal geen prioriteit is, is overigens ook niet raar. Niet alleen omdat de cliënt op nummer 1 staat, maar omdat er vaak vrijblijvendheid richting de teams bestaat. Zo worden verwachtingen rondom inzetbaarheid en verzuim (wat verwacht je van de teams) beperkt besproken. Verwachtingen en resultaten zijn dan bij de teams niet bekend. Laat staan dat er door het management gestuurd wordt op de resultaten.

Het is de moeite waard om de verwachtingen richting teams helderder en scherper te definiëren: niet alleen de cliënt is belangrijk, maar ook gezond zijn, gezond werken door medewerkers is een prioriteit. Wat verwacht je als management van de teams en hoe zie je daarop toe? Doelstellingen richting teams kunnen gecommuniceerd worden in de vorm van een streefcijfer op het gebied van verzuim, zowel lang-kort en/ of frequent. Het kan ook gaan over de mate waarin teams continuïteit van zorg kunnen blijven bieden richting hun cliënten.

Het is belangrijk dat dit een haalbaar resultaat is voor de teams. Het is dikwijls niet verstandig om teams daar al stevig’ op af te rekenen.’ Ze hebben soms nog maar beperkt het ‘vermogen.’ Inzicht en kennis over hoe inzetbaarheid te beïnvloeden zijn onvoldoende aanwezig. Ook ontbreekt het de teams aan tijd en energie om er vol aan te werken. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden. We zien dat er op dit punt regelmatig nog verbetering mogelijk is rondom zelforganiserende teams.

Tip: Lees nog eens ons artikel over hoe teams Regie gaan nemen over inzetbaarheid.

© 2019 MariekeWerkt


Meer over MariekeWerkt

Ben je geïnteresseerd in het Programma Gezondheid & Verzuim voor Team? Of wil je meer weten over MariekeWerkt?

Naar programma