Programma

Gezondheid & verzuim voor HR/management

Het programma Gezondheidheid & Verzuim voor HR/management is ontstaan uit een 9 maanden durend onderzoek bij 8 verschillende organisaties. Hierbij keken we naar de ontwikkeling van inzetbaarheid en verzuim bij zelfsturende teams. De uitkomsten van dit onderzoek vormen de bouwstenen voor het Programma Gezondheid & Verzuim voor HR/management. Het programma is getest en doorontwikkeld.

Het programma

Het programma Gezondheidheid & Verzuim voor HR/management geeft je de inzichten die nodig zijn om verzuim binnen zelfstandige teams preventief te beïnvloeden. Wij voeden je met overwegingen en inzichten die je in staat stellen de beste keuzes te maken bij de vorming van zelfstandige teams. Het draagt bij aan het professionaliseringsproces.

Het programma gaat in op vragen als: hoe stel ik mijn team zo samen dat de kans op verzuim minimaal wordt? Hoe krijg ik de juiste balans in mijn team? Hoe ga je om met de ambities van het management en de draagkracht van de teams?

Binnen een halve dag preventief verzuim beïnvloeden

Neem contact op

Hoe ziet het programma er uit

Het programma Gezondheidheid & Verzuim voor HR/management bevat de volgende onderdelen:

  • 2 online colleges
  • 3 toelichtende video’s en 3 verdiepende opdrachten
  • een werkboek met ervaringen van organisaties die met zelfsturende teams werken en opdrachten
  • je deelt ervaringen met een netwerk van deelnemers
  • het Balansspel*. Bij het uitstek het middel om op speelse wijze in gesprek te komen met je team over verzuim en inzetbaarheid
  • 2 artikelen met ervaringen van andere organisaties

Voor wie is het bedoeld

Het programma Gezondheidheid & Verzuim voor HR/management is er voor directies, managers en HR/verzuimspecialisten.

Het resultaat

Na het programma beschik je over de inzichten die nodig zijn om verzuim binnen zelfstandige teams preventief te beïnvloeden. Wij voeden je met overwegingen en inzichten die je in staat stellen de beste keuzes te maken bij de vorming van zelfsturende teams. Je maakt een flinke stap in het professionaliseringsproces.

Wat kost het

Deelnemen aan het programma Gezondheidheid & Verzuim voor HR/management kost € 547 excl. BTW per deelnemer.

Werkboek

Balansspel

Online video’s

In het kort

Inspirerend

Wij voeden je met overwegingen en inzichten die je in staat stellen de beste keuzes te maken bij de vorming van zelfstandige teams.

Reflecterend

Bij de samenstelling van teams is stilstaan en reflecteren een noodzakelijke voorwaarde.

Effectief

Je leert hoe je verzuim binnen zelfsturende teams preventief kan beïnvloeden.

Voor directies, managers, HR/verzuimspecialisten

Je werkt zo veel mogelijk flexibel op de momenten dat het jou uitkomt.