Programma

Gezondheid & verzuim voor teams

In het programma Gezondheid & Verzuim voor Teams staat het Opvattingenspel van MariekeWerkt centraal. Via dit spel leren teams en coaches/ leidinggevenden op speelse wijze om te gaan met verzuim en inzetbaarheid binnen het team. Het is laagdrempelig, bijna volledig online en duurt slechts een halve dag. Na afloop van het programma heeft het team een aantal afspraken gemaakt die werkzaam zijn voor beide partijen. Deelnemen kan vanaf €65 per teamlid.

Het programma

Het programma Gezondheid & Verzuim voor Teams is een interactief teamprogramma. Met een aparte module voor coaching en HR/verzuimspecialisten. Alle partijen die van belang zijn doen dus mee. Omdat tijd schaars is voor teams in de zorg, is het programma zoveel mogelijk tijd en locatie onafhankelijk te volgen. Het gehele programma neemt niet meer dan een halve werkdag in beslag.

Het programma gaat in op vragen als: hoe gaat het team met een ziekmelding om? Hoe ziet het ziekteverzuimproces eruit? Hoe ga je om met signalen van mogelijke uitval van een teamlid? Welke steun zou het team op dit gebied willen hebben en van wie? Wat is de rol van HR/management en verzuimspecialisten?

Binnen een halve dag van weerzin naar weer zin

Bestel het programma

Hoe ziet het programma er uit

Het programma Gezondheidheid & Verzuim voor Teams bevat 3 onderdelen:

  • Een online trainingsomgeving voor teamleden met 5 korte video’s en een werkboek met opdrachten. Aan de hand van de opgedane inzichten en overtuigingen gaat het team daarna aan de slag met het Opvattingenspel. Hierin worden inzichten en overtuigingen besproken.
  • Het Opvattingenspel. De coach/verzuimspecialist begeleidt dit spel. Zij bereiden zich voor met de begeleidersmodule van het programma.
  • Na afloop van het programma heeft het team een aantal afspraken met elkaar gemaakt die werkbaar zijn voor alle partijen.

Voor wie is het bedoeld

Het programma Gezondheidheid & Verzuim voor Teams is er voor teams. Het wordt gebruikt in organisaties waar (stijgend) verzuim een issue is. Of waar ontevredenheid heerst over de begeleiding op inzetbaarheid en verzuim. Alle betrokken partijen gaan samen de slag. Hiermee wordt kennis en kracht van de organisatie maximaal benut en versterkt.

Het resultaat

Het team doet kennis op over gezondheid en verzuim en de bijbehorende wet- en regelgeving. Teamleden leren het gesprek over verzuim aan te gaan met andere teamleden. Zij leren concrete afspraken te maken en die vast te leggen.

Wat kost het

Deelnemen aan het programma Gezondheidheid & Verzuim voor Teams kan vanaf €65 per teamlid. Bij afname van een abonnement is dat €50. Je kan het programma afnemen als team of als organisatie. Klik hier voor een overzicht van de verschillende opties en prijzen.

Werkboek

Opvattingenspel

Online video’s

In het kort

Neemt weinig tijd in beslag

Alles bij elkaar duurt het programma niet meer dan een halve dag. Je leert op de momenten dat het jou uitkomt.

Evidence based

Het programma is gebaseerd op onderzoek in 8 verschillende organisaties, getest en doorontwikkeld.

Laagdrempelig

Door middel van blended learning wordt de leerstof op aantrekkelijke manieren gebracht.

Betaalbaar en schaalbaar

Vanaf € 65 per teamlid. Schaalbaar naar meerdere teams.

Meteen een oplossing

Het team komt gezamenlijk tot afspraken en kan de geleerde vaardigheden meteen toepassen.

Voor teams

De teamleden gaan zelf aan de slag, met betrokkenheid en ondersteuning van de eigen coaches, verzuimspecialisten/hr professionals.

Programma(s) bestellen

Je kan het Programma Gezondheid & Verzuim voor Teams afnemen als team of als organisatie.
Klik hier voor meer informatie over prijzen en pakketten.

Wil je het programma bestellen of meer informatie? Download de gratis info leaflet of neem contact met ons op, we helpen je graag verder

Download gratis leafletNeem contact op