In ons vorige blog stelden we de vraag op basis van wetenschappelijk onderzoek of het applaus en extra presentje voor de zorgprofessional wel genoeg is om gemotiveerd te blijven voor het werk bij de huidige werkgever? De zorgprofessional heeft over het algemeen veel meer moeten investeren tijdens de corona-crisis.

Zorgorganisaties hebben met de cao te maken en ze zijn geen ‘Sinterklaas’ dus meer loon of veel extra’s zit er niet in om de grote investering van medewerkers te compenseren. Maar, wat kan de werkgever wel? Mede gelet op de stuwmeren aan verlof die in veel zorgorganisaties zijn ontstaan en het hoge verzuim dat op veel plekken nog bestaat.

(Onze vorige blog nog lezen? Ga naar https://www.mariekewerkt.nl/verstoorde-arbeidsrelatie-tussen-zorgorganisatie-en-haar-professionals-door-covid-19-wat-nu/)

Uit balans

Zoals gezegd, heeft de zorgprofessional heel veel meer moeten investeren tijdens de corona crisis terwijl hetgeen hij/zij ervoor terugkreeg, niet substantieel toenam. De investering van de zorgmedewerker was hoger onder meer vanwege de toename van risico’s voor de eigen gezondheid, de grote mate van flexibiliteit door uitval van zieke collega’s en de grote verantwoordelijkheid die ze droegen in het soms eenzame overlijden van hun cliënten.

Het is nu belangrijker dan ooit om goed aan te sluiten bij medewerkers en hun behoefte. Dit terwijl de werkgever natuurlijk ook een bedrijf te runnen heeft. Continuïteit richting cliënten is belangrijk en ook een gezonde bedrijfsvoering speelt een rol. Hoe manage je de stuwmeren met verlof? Hoe ga je om met de behoefte aan een ‘time-out’ voor de medewerker, terwijl er mogelijk nog collega’s ziek zijn? Bovendien is er in sommige organisaties extra menskracht nodig, omdat daar een “tweede marathon” met corona gelopen wordt.

4 tips voor de werkgever

  1. Laat je goed adviseren door de (vertegenwoordigers) van medewerkers. Het is belangrijk om goed te weten hoe medewerkers erbij zitten en wat hun behoefte is. Dit verschilt natuurlijk per team en per medewerker. In veel gevallen is het aantal verlofdagen opgelopen omdat op veel plekken medewerkers geen verlof hebben opgenomen gedurende het voorjaar. Hoe willen medewerkers hiermee omgaan, ook voor de komende periode? De grote vakantie staat immers voor de deur?
  2. Ga het niet voor hen bedenken, maar laat teams ook zelf nadenken hoe ze omgaan met de behoeften die er zijn en hoe ze dat willen en kunnen organiseren. Medewerkers hebben in de afgelopen tijd veel verantwoordelijkheid gehad en zijn aangesproken op hun creatieve vermogen. Neem deze ruimte niet nu ineens weg om het voor hen te bedenken. Uiteraard is een helder kader hierin wel belangrijk, zoals dat de continuïteit van de zorg niet in het gedrang komt en ook dat de wet gevolgd wordt.
  3. Wees royaal. Het is belangrijk om niet als kruidenier te werk te gaan en er te strak in te gaan staan. Meebewegen en royaal zijn is nu belangrijk. Mede om te voorkomen dat medewerkers afknappen en denken: ‘Ik heb de benen uit mijn lijf gelopen en nu vraag ik iets (extra’s) van mijn werkgever en kan dat niet. Misschien is het toch zo nu en dan nodig om extra kosten te maken voor bijvoorbeeld de inhuur van derden.
  4. Beweeg mee. Ga als werkgever (manager) niet managen op hoe je het exact wilt hebben. Daarmee verlies je alle flexibiliteit en medewerkers voelen haarfijn aan dat de uitkomst vaststaat. Een tip om je beweeglijkheid te vergroten is dat je stuurt op de ondergrens. Dus bedenk als werkgever wat je echt niet wilt. Er is dan nog veel ruimte over in wat je wel wilt. Medewerkers ervaren dat ze werkelijk serieus genomen worden en dat ze ertoe doen.

Want het gevoel ertoe te doen als medewerker en het krijgen van waardering van je baas is niet alleen nodig tijdens de crisis. Ook nu is dat belangrijk wanneer het allemaal weer wat meer normaal wordt.


Meer over MariekeWerkt

Ben je geïnteresseerd in het Programma Gezondheid & Verzuim voor Team? Of wil je meer weten over MariekeWerkt?

Naar programma