Rianne veldboom is sinds 2 jaar teamcoach bij Elver. Deze organisatie behandelt en begeleidt 700 mensen met een lichte tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Binnen Elver ondersteunt zij zelfstandige teams bij diverse zaken.

‘Sinds 6 jaar werkt Elver met zelfstandige teams. Dat is volop in ontwikkeling, zelfsturing staat nooit stil. Ik ondersteun de teams bij allerlei zaken, van ontwikkelingsplannen tot samenwerkingsproblematiek. Heel divers dus. Een team kan zelf om ondersteuning vragen. Maar ik kan ook zelf zaken die ik signaleer en het team wellicht verder kan helpen, bespreekbaar maken.

Gesprek aangaan

Elver vindt het belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan over verzuim. Hoe geef je vorm aan een goed verzuimgesprek? De teams bij Elver konden kiezen uit 3 werkvormen rond het thema Gezond Samen Werken. Het programma Gezondheid en Verzuim voor Teams van MariekeWerkt is de enige werkvorm waarin de teamcoach een rol heeft. Rianne:

‘De teams kregen 6 weken van tevoren het werkboek toegestuurd. Het team gaat dan het Opvattingenspel spelen, daarbij ondersteun ik. En dan merk je toch dat zij het soms spannend vinden. Je voert een gesprek over een best wel ingewikkeld onderwerp. Sociale media spelen ook een rol. Als je een foto post van een uitstapje terwijl je in de ziektewet zit, dan vindt iedereen daar wat van. Heb je een gebroken arm, dan is het geen probleem, wel als het probleem van psychische aard is. Dan word je onderwerp van gesprek en ontstaat er soms ruis en onrust binnen de teams. Het is dan van groot belang om daarover gesprekken te voeren. Hoe doe je dat dan?’

Sceptisch

Het programma maakt zoiets bespreekbaar. Je gaat de dialoog aan met 2 of 3 personen en zo kom je makkelijker tot een besluit. Je krijgt ook veel reacties van het gehele team. Iedereen wil gehoord worden, de behoefte is groot. Er ontstaan mooie gesprekken, je merkt hoe lastig zij het soms vinden om elkaar aan te spreken en hoe vervelend zij zichzelf daarbij voelen. Je ziet de worsteling.’

In het begin staan de teams nog licht sceptisch tegenover het programma, volgens Rianne. Ze zijn er toch een tijdje mee bezig en bang dat het ten koste van de zorg gaat. Maar zodra ze het Opvattingenspel spelen, wordt iedereen enthousiast en vinden ze het geen punt meer dat er tijd in gaat zitten.

Afspraken maken

‘Voor het Opvattingenspel trekken we twee uur uit. Als er dan nog veel vragen onbehandeld zijn, laat ik het team beslissen of zij deze nog willen behandelen en op welke manier. Zo wordt er vaak gekozen voor een uur verlengen met van tevoren, door hen, geselecteerde vragen/kaarten.

In een team was tijdens het spel de afspraak gemaakt: als we in het weekend geen interne flexmedewerkers kunnen inhuren, dan lossen de teamleden die dat weekend werken het met elkaar op. Het weekend daarna bleek dat alles toch op de groepsapp was gezet. Daar werden bij de volgende bijeenkomst dus meteen vragen over gesteld. Ik kan daar dan meteen op inspringen met vragen als: wat betekent een afspraak voor jullie? 

De teams die het Opvattingenspel hebben gespeeld, zijn erg enthousiast. Wat hen aanspreekt is de afwisseling van vragen in de vijf verschillende thema’s. Ook het aangaan van de dialoog zorgt voor een mooie energie.’


Meer over MariekeWerkt

Ben je geïnteresseerd in het Programma Gezondheid & Verzuim voor Team? Of wil je meer weten over MariekeWerkt?

Naar programma